Hírek

 

 

 

 • Álláspályázat óvoda igazgató

  Gyöngyös-Kert óvoda pályázatot hirdet igazgatói munkakör betöltésére. A pályázat részletei megtalálhatók az alábbi mellékletben valamint az alábbi linken: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/60357

  Jelentkezési határidő: 2024. május 17. 14:00 óra

 • Vágányzári hirdetmény 2024.05.06.-05.13. 18-as vonal Szombathely-Kőszeg

  A GYSEV Zrt. tájékoztatása  szerint  a Győr – Sopron vasútvonalon pályakarbantartási munkák miatt 2024. május 6-tól (hétfő) 2024. május 13-ig (hétfő) vágányzári menetrend van érvényben.

  A Győr – Szombathely állomások között módosított menetrend szerint közlekedő IC 938 számú vonatpótló autóbuszról történő átszállás biztosítása érdekében a hirdetményen szereplő vonat a fejlécében megjelölt napokon Szombathely - Kőszeg állomások között módosított menetrend szerint közlekedik.

  A Szombathely - Kőszeg vasútvonalon kizárólag az alábbi vonat menetrendje módosul, a fel nem tüntetett vonatok továbbra is változatlan menetrend szerint közlekednek!

  A vágányzári menetrendekről részletes tájékoztatás az állomási pénztáraknál, a GYSEV Zrt. +36 (99) 577 212 ügyfélszolgálati telefonszámán, valamint a www.gysev.hu honlapon érhető el!

 • Óvodapedagógus Álláspályázat

  Gyöngyös-Kert óvoda pályázatot hirdet határozott idejű óvodapedagógus munkakör betöltésére. A pályázat részletei megtalálhatók az alábbi mellékletben valamint az alábbi linken: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/60040

  Jelentkezési határidő: 2024. április 26.

 • Közlemény Óvodai / Bölcsődei beiratkozásról

 • Szombathelyi Tankerületi Központ tájékoztatója

  A Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatójának a 2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatos közleménye a mellékletben megtalálható.

 • A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívása

  Álláshirdetés a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres, részletek a mellékletben.

 • Lakossági tájékoztató folyékony hulladék szállításról

 • Hulladékgyűjtési naptár 2024.

 • OMSZ ügyeleti tájékoztató

 • Meghívó a Gencsapáti HNE jubileumi műsorára

  Örökségünk-Meghívó jubileumra

 • Két patak - két falu. Képek Gencsapáti történetéből című monográfia könyvbemutatója

 • Gencsapáti községben új településfejlesztési és településrendezési terv készítés

  „Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Önkormányzatunk Gencsapáti község teljes közigazgatási területére vonatkozóan új településfejlesztési és településrendezési terv készítését indítja el.

  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2021. július 1-től új településrendezési elveket és szakmai szabályokat határozott meg, melyek szemléletváltást jelentenek a települések épített környezetének szabályozásában, illetőleg a településrendezésben. A jelenleg hatályos többféle településfejlesztési és településrendezési dokumentumok helyett az új jogszabályok alapján a települések 1 fejlesztési tervet és 1 rendezési tervet készítenek, melyek összefoglaló neve: Településterv.

  Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Önkormányzatunk elindította az Étv.-nek megfelelő új településfejlesztési és -rendezési tervek elkészítését Gencsapáti község teljes közigazgatási területére vonatkozóan. A tervezési feladat lényege elsősorban a korábbi fejlesztési és rendezési dokumentumok – mint pl. a Településfejlesztési Koncepció,  a Településszerkezeti Terv (TSZT), a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Szabályozási tervek (SZT) – tartalmának új tervformába való átültetése és a jelenlegi városfejlesztési elképzelések szerinti aktualizálása.

  A településterv készítésével kapcsolatos eljárásrendre és a terv tartalmára vonatkozóan a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) előírásai alkalmazandók. A Korm. r. részletesen szabályozza a tervkészítés folyamatát, melynek során – az önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2022. (VIII.26) rendeletének figyelembe vétele mellett – egyeztetések lefolytatása szükséges az államigazgatási és önkormányzati szervekkel, a lakossággal, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel.

  Amennyiben a tervek készítéséhez kapcsolódóan előzetes javaslataik, észrevételeik vannak, kérjük küldjék meg nekünk írásban 2023. szeptember 30-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  Cím: Gencsapáti Polgármesteri Hivatal, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.
  email: gencsapati@savaria.hu (tárgyban: Rendezési terv észrevétel/javaslat)

 • Bölcsődei előzetes szándékfelmérés

  Tisztelt Szülők!

  Gencsapáti község Önkormányzata a településen új Bölcsődét épít. Előreláthatóan a Bölcsőde 2024. szeptember 1. napjával fog indulni. Az Önkormányzat szeretné felmérni, hány Gencsapáti településen állandó lakcímmel rendelkező szülő van, aki úgy tervezi, hogy a Bölcsőde indulásakor gyermekét ide beíratná!?

  Kérjük e-mailen jelezzék az alábbi e-mail címre a szülők nevének, címének, telefonszámának és a beíratandó gyermek nevének, születési idejének megadásával, amennyiben Önök gyermeküket beíratnák a Gencsapáti Bölcsődébe:

  gencsapati@isiscom.hu

  (A szándék jelzése csupán informatív jellegű, sem az Önkormányzatot, sem a szülőt nem kötelezi semmire.)

  Bodorkós Ferenc Polgármester”

   

 • Lakossági tájékoztató optikai kábelhálózatról

 • Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázási tájékoztató

  STKH Kft. hulladékszállítás tájékoztató

  Korábbi jelzésünknek megfelelően tájékoztatjuk Önöket a 2023. július 1-től aktuális hulladékgyűjtési időpontokról.

  Az átállást követő átmeneti időszakban (2 hét) a gyűjtési nap változása miatt esetlegesen elmaradt kommunális hulladékszállítást a következő héten pótoljuk, ha területileg illetékes ügyfélszolgálati irodánkon keresztül jelzik ügyfeleink erre vonatkozó igényüket. Szelektív és zöldhulladékgyűjtés esetében ezt a következő havi gyűjtési napon tudjuk pótolni. Ügyfeleink az edényeket és a zsákokat legkésőbb a gyűjtési napon reggel 5 óráig szíveskedjenek kihelyezni. 

  A II. félév hulladékszállítási rendjét a következő linket tudják letölteni: https://stkh.hu/szolgaltatasaink/hulladeknaptar-2023-ii-felev/

Script logo